48 85 873 20 20 biuro@cddpolska.pl

AZBEST

JEST SZKODLIWY DLA ZDROWIA

AZBEST

JEST SZKODLIWY DLA ZDROWIA

AZBEST

JEST SZKODLIWY DLA ZDROWIA

POZWOLENIA I REFERENCJE

CDD POLSKA to firma ktora działa na rynku od 2011 roku, wykonując usługi demontażu i utylizacji materiałów niebezpiecznych. Odpady odbieramy własnym specjalistycznym transportem. Świadczymy usługi na terenie północno-wschodniej Polski. Jako odbiorca odpadów posiadamy wszystkie wymagane zezwolenia, zgodne z wymogami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Nasz zespół składa się z grupy profesjonalistów, którzy potrafią sprostać oczekiwaniom klienta i rzetelnie wykonać powierzone zlecenie.

 

Szczegółowy opis procedury postępowaniu przy usuwaniu azbestu.

PRACE rozpoczynamy od zabezpieczenia obiektu i terenu przed emisją pyłu azbestowego, poprzez ogrodzenie terenu taśmami ostrzegawczymi w kolorze biało-czerwonym i umieszczenie tablic ostrzegawczych z napisami „Uwaga! Zagrożenie azbestem!”, „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony” lub „Zagrożenie azbestem krokidolitem”.

Ogólne zasady postępowania przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest określają następujące wymagania techniczne:

1) Nawilżania wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem i utrzymywanie
w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,
2) Demontaż całych wyrobów (np. płyt, rur, kształtek itp.) bez jakiegokolwiek uszkodzenia,
tam gdzie jest to technicznie możliwe,
3) Odspajania wyrobów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie
narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych, wyposażonych
w miejscowe instalacje odciągające powietrze
4) Zdemontowany azbest należy złożyć na palecie szczelnie owijając folią , oznaczając jako wyrób niebezpieczny.
5) zafoliowaną paletę należy odstawić na miejsce tymczasowego magazynowania
6) po zakończeniu prac należy oczyścić teren z pyłu azbestowego i pozostałości
7) Dla usuniętych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest należy wystawić Kartę przekazania odpadów ,
protokół wykonania prac demontażowych i oświadczenie.

Co to jest azbest?

Azbest, jest minerałem z grupy krzemianów, W technice używany jako materiał użytkowy od połowy ubiegłego wieku. Włókna azbestowe są trwałe i odporne na wysoką temperaturę. Dzięki tym właściwościom azbest znalazł zastosowanie m.in. w budownictwie, motoryzacji, chemii, przemyśle maszynowym, włókienniczym.

 

AZBEST JEST RAKOTWÓRCZY!

Kontakt z azbestem może prowadzić do wielu chorób związanych z układem oddechowym – w tym:
– pylica azbestowa (azbestoza),
– nowotwory złośliwe (szczególnie śródbłoniak),
– zgrubienia i stwardnienia opłucnej,
– zmiany skórne,
– przewlekłe zapalenia oskrzeli.

Zastosowanie wyrobów zawierających azbest.

Z uwagi na największe zastosowanie azbestu w budownictwie, może on występować w takich obiektach, jak:
strychy i ocieplone stropodachy,
pomieszczenia użytkowe budynków,piwnice,
szyby windowe, zsypy, maszynownie dźwigów,
klatki schodowe (ściany), toalety,
budynki przemysłowe:
centrale telefoniczne, wentylatorownie, wymiennikownie, dyspozytornie.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14.08.1998 (Dz.U. Nr 138,poz. 895) wykonywanie prac dozwolone jest jedynie przez firmy posiadające odpowiednio przeszkolonych pracowników oraz odpowiednie zezwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Usuwanie eternitu we własnym zakresie jest bardzo niebezpieczne z czego nie wszyscy zdajemy sobie sprawę.

 

 

Decyzja o pozwoleniu na utylizację odpadów na terenie całej Polski
Zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych
REFERENCJE

ADRES:

CDD POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa

17-200 Hajnówka

ul. Fabryka Chemiczna 14

w

TELEFON:

+48 85 873 20 20

E-mail: